Författaren

Roger Petersson arbetar med personal och organisationsutveckling och driver sedan 1997 ett eget konsultföretag, Dialog & Idé AB. Han har som konsult och handledare arbetat mycket med ledarskap och medarbetarskap, processledning och breda kompetensplaneringsprojekt i företag och offentliga organisationer, de senaste tio åren ofta i akademiska miljöer.

Han har alltsedan de första samverkansavtalen etablerades i offentlig sektor arbetat med utbildnings- och utvecklingsinsatser rörande samverkan i ett stort antal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter.

Han är medförfattare till boken ”Utveckla samverkan” – en bok om arbetet, arbetsplatsen och samverkansavtalet, med fakta, råd och inspiration för dig i offentlig sektor.

Kontakt

Företag  Dialog & Idé AB
Namn      Roger Petersson
Telefon   031-18 49 44
Mobil      0708-972 549
E-post    doi@utvecklasamverkan.se
Adress   Dialog & Idé AB – Nilssonsberg 5, 411 43 Göteborg