Innehåll

Inledning 5
Kompletta akademiska miljöer 7
Akademier i Sverige 9
Kompletta akademiska miljöer 14
Det femte ledningsrummet 18
Organisationsberättelsen 23
Uppdraget / Organisationen 25
Linjeorganisationen 27
Styrelser och råd 29
Beredningssidan och det kollegiala tänkandet 31
Verksamhetsstödet 33
Fackligt arbete 35
Studentinflytande 37
Vision 2020 – ett exempel på verksamhetsutveckling 39
Arbetsordning 41
Roller och mötesplatser 43
Ledarskap och medarbetarskap 45
Den självplanerande gruppen 53
Direktmöten (Chefen och medarbetarna) 57
Medarbetarsamtalet (Utvecklingssamtalet) 63
Avslutande tankar 69
Fortsättning följer… 71
Bilaga. Svensk offentlig sektor 73
Referenser 77