Innehåll

Inledning 5
Kompletta akademiska miljöer 7
Akademier i Sverige 9
Kompletta akademiska miljöer 13
Det femte ledningsrummet 16
Organisationsberättelsen 21
Uppdraget / Organisationen 23
Linjeorganisationen 25
Styrelser och råd 27
Beredningssidan och det kollegiala tänkandet 29
Verksamhetsstödet 31
Fackligt arbete 33
Studentinflytande 35
Vision 2020 – ett exempel på verksamhetsutveckling 37
Arbetsordning 39
Roller och mötesplatser 41
Ledarskap och medarbetarskap 43
Den självplanerande gruppen 51
Direktmöten (Chefen och medarbetarna) 55
Medarbetarsamtalet 61
Avslutande tankar 67
Fortsättning följer… 69
Bilaga. Svensk offentlig sektor 71
Referenser 75